Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker > Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas

Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas

In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.

De flessenhals in de scherpe bocht van de Maas krijgt hierdoor meer ruimte, zodat de rivier bij hoogwater een groter hoger debiet aankan zonder te overstromen en zodat de stroming niet gevaarlijk versnelt.

De werken kaderen binnen het Grensmaasproject dat opgestart is na de grote overstromingen van eind 1993, net 25 jaar geleden.

De nieuwe zomeroever is lager, minder steil en over een afstand van 1,5 km afgewerkt met grind . Tot slot is ook de bedding van de Maas en de invaargeul van de Spaenjerd-plas op peil gebracht door het “tout-venant” (het brute bodemmateriaal, grind en zand) weg te baggeren.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid