Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas

In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.

De flessenhals in de scherpe bocht van de Maas krijgt hierdoor meer ruimte, zodat de rivier bij hoogwater een groter debiet aankan zonder te overstromen en zodat de stroming niet gevaarlijk versnelt.

De werken kaderen binnen het Grensmaasproject dat opgestart is na de grote overstromingen van eind 1993, net 25 jaar geleden.

Werken aan Maas in Geistingen

Foto: De Vlaamse Waterweg

De steile zomeroevers zijn weggegraven en de winterdijk is verlengd tot aan de invaargeul van de Spaenjerd-plas. Er is gewerkt met een gesloten grondbalans. Met de grond die vrijkwam bij de oeverwerken is de verlengde winterdijk aangelegd. De betonplaten en breukstenen van de oude zomeroevers zijn gebruikt om de winterdijk ondergronds te verstevigen.

De nieuwe zomeroever is lager, minder steil en over een afstand van 1,5 km afgewerkt met grind. Tot slot is ook de bedding van de Maas en de invaargeul van de Spaenjerd-plas op peil gebracht door het “tout-venant” (het brute bodemmateriaal, grind en zand) weg te baggeren.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.