Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Vuilvangers gaan de strijd aan tegen zwerfvuil in onze rivieren

In haar strijd tegen plastiek en ander afval in de waterlopen, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij in een aantal waterlopen in het Maasbekken vuilvangers geplaatst.

Die zijn bedoeld om plastic zwerfafval uit het water te halen en voorkomen dat het afval in de Maas terechtkomt. Er zijn vuilvangers geïnstalleerd in de Bosbeek, de Dommel, de Jeker en de Warmbeek.

Om zwerfvuil efficiënt te kunnen verwijderen, plaatste de VMM op strategische locaties vuilkeerschermen in de waterloop. Het gaat om lichtgewicht 'pvc-linten', die deels in en deels boven het water hangen. De schermen verzamelen het drijfvuil op een locatie waar het gemakkelijk uit de waterloop kan gehaald worden.

In volgende waterlopen zijn schermen geplaatst:

  • in de Bosbeek in Maaseik (drie vuilvangers)
  • in de Dommel in Pelt (één vuilvanger)
  • in de Jeker in Tongeren (twee vuilvangers)
  • in de Warmbeek in Hamont-Achel (één vuilvanger).  

De VMM sloot met de verschillende gemeenten overeenkomsten af. De gemeenten zullen instaan voor de periodieke verwijdering van het vuil. Er is hen ook gevraagd om de nodige sensibiliserende acties op te starten. Maximaal voorkomen dat zwerfvuil in de waterloop komt, is én blijft de hoofddoelstelling in een duurzame aanpak van deze problematiek.

Het initiatief geeft voor de Bosbeek, Warmbeek en Dommel alvast mee invulling aan de geformuleerde acties rond zwerfvuil binnen de lopende integraal waterprojecten.

 

2020 - Vuilschermen Maasbekken

De vuilvangers in het Maasbekken worden gesubsidieerd door een Interreg project LIVES (Litter Free Rivers and Streams).

Vlaamse partners in dit project zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg en OVAM. Het bekkensecretariaat ondersteunt als geassocieerde partner dit project. Doel is om het plasticafval in de Maas met de helft terug te dringen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.