Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren

Twee jaar na de start van de werken stroomt de Jeker opnieuw door het stadspark van Tongeren. Eind september werd het vernieuwde stadspark De Motten, waar de Jeker door stroomt, officieel geopend. De opengelegde Jeker heeft een ecologische meerwaarde, kan meer afstromend regenwater opvangen en zorgt voor een heropwaardering van de omgeving.

Oude Jeker opnieuw boven water

Met het openleggen van de gedempte Oude Jeker krijgt de waterloop de waardering die ze verdient. De Jeker stroomt opnieuw langs de Kastanjewal, waar ze in de jaren 1950 verbannen werd, van de stadstuintjes en de Moerenpoort naar het cultuurcentrum De Velinx. Hiermee vormt ze een blauwe schakel tussen de binnenstad, het park en de wijken errond. Ze verbindt De Kevie met De Velinx, natuur met cultuur.

Eén project, meerdere doelen

Het openleggen van de oude Jeker, een samenwerking tussen VMM, de stad Tongeren en Fluvius, past in een integrale visie op waterbeheer en realiseert meerdere doelstellingen:

  • water opnieuw dichter bij de burger brengen
  • een aangenamere stadsbeleving
  • ecologie
  • meer opvangcapaciteit voor het afstromend regenwater
  • een oplossing voor het vismigratieknelpunt aan de Motmolen.
              2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren

Water centraal in De Motten

In het stadspark De Motten vormt water een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element. Het stromende water bepaalt in grote mate de beleving. Onderliggend werd  gezorgd voor een gescheiden opvang en kanalisatie van rioolwater naar de zuiveringsinstallaties. 

 

De VMM legde de werken aan de Jeker regelmatig vast met dronevluchten. Ook benieuwd naar de transformatie? Bekijk het filmpje.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.