Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!

Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.

Tijdens de 2de editie van de Maasdag, op 30 april 2019, stond de vallei van de Bosbeek en de Witbeek centraal. De Bosbeek is een speerpuntgebied. De goede ecologische toestand is er binnen handbereik. Tegelijk moet het overstromingsrisico er teruggedrongen worden. Om die doelen te bereiken, worden verschillende acties uitgerold en hierin speelt de Witbeek een cruciale rol.

Maasdag 2019

Terugblik op geslaagde editie

Acties voor de reductie van de overstromingsrisico's, beekherstel, sanerings- en optimalisatieprojecten, ruimtelijk ontwerpend onderzoek, ... De aanwezigen kregen op 30 april toelichting bij het brede scala aan acties in het gebied (presentaties onderaan de pagina te downloaden).

Nadien konden de bijna 70 deelnemers de Bosbeekvallei op de fiets van nabij leren kennen. Ze bezochten verschillende projectlocaties van VMM en de rioolbeheerders Aquafin en Fluvius. Aan de Volmolen in Maaseik verzorgde de werkgroep Vissen van LIKONA een bevissing op de Bosbeek. De beekprikken en de kwabalen waren de spreekwoordelijke kers op de taart. De vele positieve reacties bewijzen dat dit een succesformule is die zeker voor herhaling vatbaar is. Wij denken alvast na over een volgende editie. 

20190430_124101.jpg      IMG_9880.JPG P1010683.JPG
       
IMG_9885 - kopie.JPG IMG_9948.JPG      IMG_9915.JPG
   
         P1010686.JPG        IMG_9864.JPG 20190430_145241.jpg P1010359.JPG
 
20190430_160426.jpg        IMG_9979.JPG P1010453.JPG

 Klik op de foto om te vergroten 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.