Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte.

Ook het bekkenspecifieke deel van het Maasbekken maakt deel uit van de plannen.

Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

Verneemt u de informatie graag uit eerste hand, dan kunt u deelnemen aan een van de webinars.

  • webinar over het Antwerpse deel van het Maasbekken: dinsdag 26 januari 2021 (van 10u00 tot 12u00) 
  • webinar over het Limburgse deel van het Maasbekken: donderdag 28 januari 2021 (van 13u30 tot 16u00).

Meer info en inschrijven

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Bekkenspecifieke deel Maasbekken

Het bekkenspecifieke deel focust op het oppervlaktewater in het bekken en heeft aandacht voor zowel de Vlaamse waterlichamen, als de lokale waterlichamen. Het bestaat uit 5 hoofdstukken.

 

1. Kennismaking

BSD - Hoofdstuk Kennismaking  
  • een kennismaking met het bekken, met een beschrijving van de algemene kenmerken van het bekken en de belangrijkste economische sectoren in het bekken

2. Wie is wie

BSD - Hoofdstuk Wie is wie     
  • een overzicht van de waterbeheerders en het wateroverleg in het bekken

3. Drukken

BSD - Hoofdstuk Drukken
  • een weergave van de drukken: de invloed van de sectoren op het watersysteem (en omgekeerd)

4. Toestand

BSD - Hoofdstuk Toestand
  • een beoordeling van de toestand op het vlak van waterkwaliteit en waterkwantiteit

5. Visie en 

acties

BSD - Hoofdstuk Visie en acties
  • een visie die ingaat op de algemene en op de gebiedsgerichte uitdagingen en kansen voor het bekken en het gebiedsgerichte overleg binnen het bekken, met extra aandacht voor de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden in het bekken
  • de waterlichaamspecifieke acties die invulling geven aan de visie

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.