Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022- Water-Land-Schap 2.0 ondersteunt projecten in Maasbekken

5 projecten uit het Maasbekken krijgen ondersteuning binnen het programma Water-Land-Schap 2.0. Het gaat om 3 gebiedsprojecten in de vallei van de Dommel, de vallei van het Merkske en de Voerstreek en om 2 innovatieve projecten. Plaatselijke gebiedscoalities gaan er gedurende 5 jaar aan de slag.

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

Minister Zuhal Demir trok via de Blue Deal 15 miljoen euro uit voor de projectoproep Water-Land-Schap 2.0. Uit de 45 ingediende voorstellen selecteerde de minister begin 2022, 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten.

Geselecteerde projecten Maasbekken

Gebiedsgerichte projecten

Drie gebiedsprojecten bevinden zich in het Maasbekken: in de  vallei van de Dommel, de vallei van het Merkske en de Voerstreek.

  • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt aan een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek.
  • Watering De Dommelvallei trekt het project ‘Klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel’.
  • In de vallei van het Merkske trekt provincie Antwerpen het project ‘Naar een klimaatrobuuste gebiedsinrichting voor de vallei van het Merkske’.

De geselecteerde projecten werken eerst een gebiedsprogramma uit, in nauwe samenwerking met hun partners. Daarvoor krijgen ze de nodige begeleiding, zodat de middelen en inspanningen in de strijd tegen droogte en wateroverlast zo doelgericht mogelijk kunnen ingezet worden. Op basis van dat programma ontvangen ze volgend jaar de nodige financiële middelen. Daarna heeft elk samenwerkingsverband tot 2026 de tijd voor de uitvoering van hun project. Dankzij Water-Land-Schap 2.0 krijgen verschillende acties van de lokale partners binnen het kader van de lopende integrale gebiedswerking nu ondersteuning.

Innovatieve projecten

Ook twee innovatieve projecten, waarvan de nadruk ligt op het testen van nieuwe technieken of innovaties, liggen in het Maasbekken. 

  • Het Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw onderzoekt met lokale landbouwers hoe ze wetlands kunnen integreren in een moderne landbouwuitbating in de regio Peer-Bocholt.
  • De provincie Limburg experimenteert met het opstuwen van de bovenlopen van haar beeksystemen.

Door toekomstgerichte maatregelen te nemen, vergroten we in het Maasbekken onze weerbaarheid tegen droogte en wateroverlast.

Meer info over de goedgekeurde projecten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.