Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Uniek pilootproject in stroomgebied Merkske rond afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven

Samen met de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog, diensten van de Vlaamse overheid, Boerenbond, CVBB en watering De Beneden Mark werkte het bekkensecretariaat Maasbekken aan een proactieve aanpak om afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven te reduceren.

De focus ligt op nutriëntrijke afvalstromen bij landbouwbedrijven, die nog vaak (onbewust) afstromen naar grachten en waterlopen, bijvoorbeeld weglekkende sappen van voedersilo’s of afstromend hemelwater verontreinigd met mestdeeltjes.

Het gaat om een pilootproject in Vlaanderen met nieuw ontwikkelde tools en bedrijfsadvies op maat.

Kleine hoeveelheden, grote gevolgen

Weglekkende sappen van voedersilo’s of afstromend hemelwater verontreinigd met mestdeeltjes stromen nog te vaak af naar grachten en waterlopen. Zelfs kleine hoeveelheden van deze afvalstromen kunnen een grote impact hebben op de waterkwaliteit. Met kleine aanpassingen in bedrijfsvoering of infrastructuur kunnen veel verontreinigingen voorkomen worden.  

Ondersteunende tools

Binnen dit project willen we de nodige ondersteuning aan landbouwers aanbieden om het risico op (accidentele) watervervuiling in het omliggende gebied sterk te verkleinen, zich in regel te stellen met de wetgeving en tegelijk de bedrijfsvoering te verbeteren.

Per bedrijfstype zijn overzichtelijke schema's met tips en gedetailleerde checklists ontwikkeld. Deze bieden een houvast om het eigen bedrijf kritisch te bekijken op het vlak van bedrijfsafvalwater en knelpunten te inventariseren. Er worden hierbij verschillende oplossingen aangereikt om vervuiling te voorkomen.

Advies op maat

De gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog hebben een LEADER-project aangevraagd ‘Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske’ waarmee landbouwers in 2021 een gratis advies op maat van het bedrijf kunnen krijgen van een externe expert. Het project werd in oktober 2020 goedgekeurd.

2020 - Pilootproject afvalstromen landbouwbedrijven

Met deze sensibiliseringcampagne nemen de landbouwers zelf de verantwoordelijkheid om vervuiling vanop hun landbouwbedrijf naar het watersysteem te voorkomen. Via de landbouwraden, lokale infosessies, briefwisseling en een website werden landbouwers ingelicht en de documenten verspreid. Deze proactieve aanpak die we samen met de landbouwsector uitrollen, is een uniek pilootproject in Vlaanderen. Op termijn kan deze aanpak ook in andere gebieden binnen het Maasbekken uitgerold worden.

Meer info

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.