Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - De Jeker ziet opnieuw het licht in Tongeren

Binnen enkele jaren stroomt de Jeker opnieuw zichtbaar door Tongeren. De Vlaamse Milieumaatschappij, die de Jeker beheert, en de stad zullen een deel van de gedempte 'oude Jeker' opnieuw open maken. De werken kunnen wellicht in de zomer van 2017 starten.

Bij de openlegging is er ook aandacht voor de waterkwaliteit en het waterleven. De stad en Infrax voeren de nodige rioleringswerken uit en de nieuwe Jeker wordt een dynamische waterloop met rotskeien die voor wervelingen in het water zorgen en zo vissen lokken.

De opengemaakte bedding zorgt bovendien voor extra buffervolume voor de opvang van regenwater, waardoor het rioolstelsel bij stortregen het regenwater vertraagd kan afvoeren.

Openlegging Jeker in Tongeren

Na de werken zal de Jeker tussen het begijnhof en De Motten opnieuw in haar oude bedding stromen. De openlegging kadert in een ruimer project van stadvernieuwing. Maar het project heeft ook een ecologische meerwaarde.

In de jaren 1950 werd die oude bedding ingebuisd en gedempt en kwam er een nieuwe Jeker ten zuiden van stadspark De Motten. De 'oude Jeker' was toen immers een open riool. De voorbije jaren is de waterkwaliteit van de Jeker er evenwel sterk op vooruit gegaan waardoor een openlegging mogelijk werd.

Ook waterkwaliteit en ecologie varen er wel bij

De stad Tongeren laat eerst rioleringswerken uitvoeren om het huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op een waterzuiveringsinstallatie. Het openleggen van de Oude Jeker volgt aansluitend, waarbij de Jeker in een open bedding komt afgewerkt met natuursteen. Aan de stadskant dient die muur ook als keermuur. Aan de zijde van De Motten komen er natuurlijk ogende oevers. In de nieuwe Jeker worden meanders en rotskeien voorzien om waterwervelingen te creëren die vissen lokken.

Extra buffervolume voor regenwater

Bovendien krijgt de opengemaakte Jeker ook een functie in de beveiliging tegen overstromingen: de bedding zal als bijkomend buffervolume dienen voor de opvang van regenwater, waardoor het rioolstelsel bij stortregens het regenwater vertraagd kan afvoeren.

 

Voor meer info over dit project: raadpleeg de website van de stad Tongeren of van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.