Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Vrije vismigratie in de Itterbeek een stap dichterbij

De Galdermansmolen en de Keyartmolen op de Itterbeek in Bree verhinderen vissen om de beek op te zwemmen. Voor beide knelpunten is een actie opgenomen in het bekkenspecifieke deel Maasbekken. Aan de Galdermansmolen heeft de provincie Limburg onlangs een nevengeul aangelegd. In 2017 is het vismigratieknelpunt langs de Keyartmolen aan de beurt

De waterval aan het molenrad van de Galdermansmolen, met een hoogteverschil van meer dan één meter, is een obstakel voor migrerende vissen. De molen is nog maalvaardig. Daarom legde de provincie Limburg langs de molen een nevengeul aan.

Omdat er te weinig ruimte is voor een klassieke nevengeul, werd het een korte nevengeul met verticale sleufopeningen, waardoor ook (beschermde) bodemvissen, zoals beekprikken en bermpjes, de Galdermansmolen vlot kunnen passeren. De werken zullen eind 2016 afgerond zijn.

Het vismigratieknelpunt aan de Keyartmolen wordt in 2017 aangepakt. Met deze werken krijgen de vissen op de Itterbeek opnieuw meer bewegingsruimte.

nieuwsbrief, november 2016

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.