Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar

Met de plaatsing van het verdeelwerk, eind november 2017, zijn de waterwerken voor de herinrichting van de Dommel en de Kleinbeek in Peer klaar.

Over een afstand van 600 m kregen de Dommel en de Kleinbeek in Peer het afgelopen jaar een verbeterde beekstructuur met een nieuwe, gevarieerde bedding en gesaneerde vismigratieknelpunten. Het nieuwe
verdeelwerk kan bij hoogwater het water verdelen over de oude en de nieuwe bedding.

Nieuwe loop biedt kansen voor natuur

In de jaren '60 werden de Dommel en de Kleinbeek rechtgetrokken en ingekort en er werden bodemvallen geplaatst om de stroomsnelheid te doen dalen, waardoor de beekstructuur en de stromingsvariatie afnamen.

Met dit herinrichtingsproject herstelde watering De Dommelvallei het natuurlijke karakter van de Dommel en de Kleinbeek over een lengte van 600 m. De Dommel kreeg plaatselijk een nieuwe bedding met meer structuurvariatie en er werden vismigratieknelpunten weggewerkt. Bij herinrichting was er ook aandacht voor recreatie door de aanleg van wandelinfrastructuur (bruggen, bewegwijzering, knuppelpaden). De werken zijn in oktober 2016 gestart en zullen eind 2017 klaar zijn.

Betere waterverdeling

Met het nieuwe verdeelwerk kan de waterafvoer beter geregeld worden. Bij laagwater vormt de nieuwe bedding van de Dommel het watervoerende tracé. Bij hoogwater kan het teveel aan water ook nog over het oude traject. De oude Dommelbedding vormt nu grotendeels de nieuwe bedding van de Kleinbeek die hierdoor verder stroomafwaarts aantakt op de Dommel.2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar

Vissen kunnen omweg nemen

In de nieuwe, meanderende Dommelbedding liggen een twintigtal vistrappen die vismigratie mogelijk maken. De nieuwe bedding fungeert dus als een bypass voor de vismigratieknelpunten op het oude traject.  

De zone wordt verder ecologisch ingericht. Zo komen op een aantal plaatsen oevers met steile wanden waar ijsvogels kunnen broeden.

Dit project is een initiatief van watering De Dommelvallei en de provincie Limburg en krijgt cofinanciering van de VMM, ANB en de stad Peer.

 

Aandachtsgebied stroomgebiedbeheerplan

Het afstroomgebied van de Dommel is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

De Dommel ontspringt op het Kempisch plateau op de grens van Meeuwen-Gruitrode en Peer en stroomt via Overpelt en Neerpelt richting Nederland. Daar komt de Dommel samen met de Aa om als Dieze in de Maas uit te monden.

In de tweede helft van vorige eeuw werd de Dommel rechtgetrokken voor een snellere afvoer en een betere ontwatering van de valleigronden. Intussen mag de Dommel op een aantal plaatsen weer kronkelen, zoals in het natuurgebied Hageven, en nu ook in Peer.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.