Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker > Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren

Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren

In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid