Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren

In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.

Eind 2016 trad de KWZI Teuven in werking. Deze kleinschalige waterzuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van 900 inwonersequivalenten (IE) en is uitgerust met een doorgedreven zuivering op basis van membranen. Deze techniek levert een bijzonder hoge effluentkwaliteit die nodig is om de goede waterkwaliteit van de Gulp en haar grote natuurwaarden optimaal te beschermen.

De komende jaren zal ook collector 'Teuvenbeek' op deze KWZI aangesloten worden.  De bouw van de  RWZI in 's Gravenvoeren (capaciteit 2.500 IE) is voorzien voor 2018-2019. De werken voor de toevoercollector (Voer fase 1) starten nog dit jaar. Hiermee wordt een belangrijk deel van de vervuiling op de Voer aangepakt.

De Voer heeft momenteel nog een ontoereikende waterkwaliteit, wat met de geplande projecten uit het stroomgebiedbeheerplan zeker zal verbeteren.

           RWZI (detail)

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.