Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Mrt 2022 - Samenwerking loopt verder na Interreg-project LIVES

Begin 2022 liep het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) af. Het project richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plasticafval in de Maas en haar zijrivieren. Met een gezamenlijke verklaring zetten de partners de samenwerking ook de komende jaren verder. Het doel: de plasticvervuiling in het Maasstroomgebied een halt toeroepen.

Mrt 2022- Water-Land-Schap 2.0 ondersteunt projecten in Maasbekken

5 projecten uit het Maasbekken krijgen ondersteuning binnen het programma Water-Land-Schap 2.0. Het gaat om 3 gebiedsprojecten in de vallei van de Dommel, de vallei van het Merkske en de Voerstreek en om 2 innovatieve projecten. Plaatselijke gebiedscoalities gaan er gedurende 5 jaar aan de slag.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.