Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Opendeur bij beveiligingswerken aan Maas in Booien-Veurzen

Sinds maart 2016 werkt nv De Scheepvaart aan de herinrichting van het gebied Booien-Veurzen (Dilsen-Stokkem) in het winterbed van de Maas, voor een betere bescherming tegen overstromingen. Tijdens de Open Bedrijvendag, op 2 oktober, kon het publiek kennismaken met dit project.

Beveiligingswerken langs de Maas op schema

Op 1 maart 2016 is nv De Scheepvaart gestart met de volgende fase van de beveiliging van de Maasvallei tegen overstromingen. Hierbij wordt het gebied Booien-Veurzen, dat een oppervlakte heeft van 70 ha, met gemiddeld 4 meter verlaagd. Deze grootschalige maaiveldverlaging wordt gerealiseerd door zo’n 3 miljoen m³ grind in de ondergrond van het winterbed te ontginnen. Het grind wordt via een transportband afgevoerd en verwerkt door Steengoed Projecten cvba, die grondeigenaar is van het volledige gebied.

De werkzaamheden liggen op schema. Momenteel is er al zo’n 650.000 m³ grind opgegraven. De hoogwaterdoelstelling waarbij een veiligheid van 1/250ste moet gehaald worden, zal eind 2017 gerealiseerd zijn.

Naast het verlagen van het winterbed, werd de zomeroever van Bichterweerd volledig verlaagd en er wordt verwacht dat voor de gebieden Veurzen en Booien de nieuwe zomeroever klaar zal zijn tegen het einde van het jaar.

Een ervaring rijker

Op zondag 2 oktober, tijdens de Open Bedrijvendag, kon het grote publiek kennismaken met dit project. Een 3.000-tal bezoekers hebben de indrukwekkende werkzaamheden van dichtbij aanschouwd en de 3 km lange tocht van het grind langs de transportband gevolgd.

 

nieuwsbrief Maasbekken, november 2016

(c) Steengoed Projecten cvba

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.