Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Onderhoud van waterlopen over de grenzen heen

Op 5 oktober ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, watering De Dommelvallei en het Nederlandse waterschap De Dommel een overeenkomst voor het onderhoud en beheer van de waterlopen die de grens oversteken. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd binnen het grensoverschrijdende wateroverleg (GoW) Dommel-Thornerbeek, waarvan het bekkensecretariaat het Vlaamse voorzitterschap waarneemt.

De vier partijen hebben afspraken gemaakt over een werkverdeling. Zo maait waterschap De Dommel vanaf nu de Elsenloop (Kolksgracht) en provincie Limburg de Erkbeek (Buulder Aa).

Ook is afgesproken om samen de grensvormende waterlopen te beheren en te onderhouden.

Daarnaast willen de partijen meer informatie gaan delen, zoals meetresultaten, informatie over vergunningen of wijzigingen in het maaibeleid en onderhoud van de waterlopen.

 

Nieuwsbrief, november 2016

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.