Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2016 - Een succesvolle eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten!

Op dinsdag 4 oktober werd op de eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten! de integrale aanpak van de Warmbeek in de kijker gezet. Met meer dan 50 aanwezigen was dit bovendien een geslaagde contactdag voor bestuursleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld.

De Warmbeek is een Limburgse waterloop van topkwaliteit, zowel in Vlaanderen als over de grens in Nederland waar men het de Tongelreep noemt. Om die reden is het ook als speerpuntgebied aangeduid in de stroomgebiedbeheerplannen en werd er een integraal waterproject opgestart door het bekkensecretariaat van het Maasbekken.

De Warmbeek levert het bewijs dat als iedereen zijn steentje bijdraagt, goede waterkwaliteit geen utopie is. Niet alleen de gemeenten en het gewest, die instaan voor het verzamelen en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, spannen zich in om de doelstellingen te behalen. Ook de landbouw levert haar bijdrage, want die is volop aanwezig in de bovenlopen van de Warmbeek. De waterbeheerders op hun beurt optimaliseren op verschillende plaatsen de beekstructuur

  

Over de grens heen kijken

Onze Nederlandse buren van provincie en waterschappen kwamen met belangstelling luisteren naar gouverneur Herman Reynders die de Vlaamse aanpak toelichtte. Ook gedeputeerden Rik Röttger van Antwerpen en Ludwig Vandenhove van Limburg waren aanwezig. Het bekkensecretariaat legde uit hoe overheden en belangengroepen samen aan tafel zitten om te kijken welke inspanningen er nog nodig zijn om die laatste duw te geven aan de kwaliteit van de Warmbeek.

De  Vlaamse Milieumaatschappij  lichtte het Europese Interreg project IMPAKT! toe waarmee het probleem van overstortend rioolwater over de grens heen wordt aangepakt.

Agrobeheercentrum Eco2 toonde hoe boeren water conserveren op hun gronden en daarmee ook bijdragen tot een betere waterkwaliteit en -kwantiteit. Schepen Tonny Kauffmann van Neerpelt lichtte dan weer toe welke inspanningen gemeenten leveren.

 

Het resultaat? Een levendige Warmbeek

Tijdens een aangename wandeling langs de kronkelende en kunstig omkaderde Warmbeek kregen de deelnemers de resultaten te zien.  Aan het Mulke in Achel legde de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe vistrap aan.  Het provinciaal natuurcentrum LIKONA bewees daar met een afvissing dat onze meest waardevolle vissoorten zoals de beekprik er aanwezig zijn. Dankzij de vistrap kunnen die nu ook tot in de bovenlopen van de Warmbeek optrekken. Hopelijk kan de Warmbeek tot voorbeeld dienen voor andere waterlopen elders in Vlaanderen. Een gelijkaardig integraal waterproject is medio 2016 opgestart voor speerpuntgebied Bosbeek – Witbeek. Voor het Merkske lopen de voorbereidingen.

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de speerpuntgebieden in Vlaanderen.

 

De presentaties en enkele sfeerbeelden vind je in de gerelateerde inhoud

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.