Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker > Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.

De tweeledige structuur vertraagde het overleg binnen het bekkenbestuur. Bovendien kwamen dezelfde agendapunten aan bod en zetelden vaak dezelfde personen in beide organen.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid