Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.

De tweeledige structuur vertraagde het overleg binnen het bekkenbestuur. Bovendien kwamen dezelfde agendapunten aan bod en zetelden vaak dezelfde personen in beide organen.

Daarom lieten de gouverneurs het bekkenbureau en de algemene bekkenvergadering  al stelselmatig samenvallen of ze organiseerden een schriftelijke ronde voor het bekkenbureau. Met de aanpassing van juli 2017 is het decreet afgestemd op de praktijk.

De bestuursvergadering van het Maasbekken zal dus opnieuw samenkomen onder de noemer van het ‘bekkenbestuur’.

         Naar een efficiëntere bekkenwerking

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.