Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker > Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Maasbekken gepubliceerd
Navigatie

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Maasbekken gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Maasbekken van het stroomgebiedbeheerplan Maas en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.