Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Apr. 2019 - Kleine Nete krijgt internationale aandacht
Vorig najaar gaf bekkencoördinator Tom Gabriëls een rondleiding aan 27 internationale masterstudenten. De groep bracht een bezoek aan de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en andere projecten langs de Kleine Nete.
Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei
Op 31 mei 2017 is het SBO-project 'Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change' officieel gestart.
Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel
De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid