Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep escalatie drinkwater

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: maart 2021 - afgerond: juni 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Kris Van Den Belt (VMM)

projectsecretaris: Adelheid Vanhille (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Sinds 2018 gebeurt de communicatie over de drinkwatervoorraden binnen de bevoorradingszones aan de hand van een escalatieschema drinkwater. Zowel de beschikbaarheid van ruwwater voor de productie van drinkwater als het waterverbruik zijn daarbij bepalend.
Op basis van de ervaringen de voorbije zomers met het kader werkte de projectgroep een aantal verbeteringen uit voor de bevoorrading van kraanwater bij droogte, als onderdeel van het draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Een geoptimaliseerd escalatieschema drinkwater. Het escalatieschema drinkwater is geïntegreerd in het draaiboek Coördinatie bij waterschaarste en droogte (CIW 30 juni 2021).

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

nvt

  

  

draaiboek coördinatie bij waterschaarste en droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.