Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep governance droogte

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: januari 2021 - afgerond: november 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Bernard De Potter (VMM)

projectsecretaris: Sofie Herman (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Bij waterschaarste nemen waterbeheerders, waterbedrijven en gouverneurs maatregelen om de impact zo klein mogelijk te houden. Sinds het voorjaar van 2021 kunnen ze zich daarbij laten ondersteunen door een afwegingskader prioritaire watergebruiken.
De projectgroep begeleidde de opmaak van het afwegingskader als beslissingsondersteunend instrument en werkte voorstellen uit voor de verdere uitwerking en verfijning van het instrument. De verdere uitwerking en verdieping van het reactief afwegingskader prioritair watergebruik gebeurt ikv een studieopdracht begeleid door een stuurgroep.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Eerste versie van het reactief afwegingskader prioritair watergebruik tijdens waterschaarste en droogte. (CIW 4 maart 2021)

Een geoptimaliseerde governance structuur voor het reactief droogtebeheer. (CIW 31 mei 2021)

De eerste versie van reactief afwegingskader prioritair watergebruik en de geoptimaliseerde governance structuur reactief droogtebeheer werden doorvertaald in het draaiboek coördinatie waterschaarste en droogte.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

De verdere uitwerking en verdieping van het reactief afwegingskader prioritair watergebruik gebeurt ikv een studieopdracht begeleid door een stuurgroep.

  

  

afwegingskader prioritair watergebruik

draaiboek coördinatie bij waterschaarste en droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.