Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep veenbescherming

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: mei 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Erwin De Meyer (ANB)

 


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Veengebieden zijn habitats met een zeer specifieke fauna en flora en hebben ook een belangrijke rol in de klimaatregulering. Wanneer veengebieden droog komen te staan, klinken ze in en komt de goed bewaarde koolstof vrij in de atmosfeer. Een proces dat moeilijk om te keren is. Daarom is het belangrijk om veengebieden nat te houden. De projectgroep werkt aan  een beleidskader voor de bescherming van veengebieden tegen verdroging.


realisaties van de projectgroep

realisaties

De projectgroep werkt aan een ontwerp-beleidskader (incl. proactieve maatregelen) voor de bescherming en het herstel van veengebieden in Vlaanderen (nog niet beschikbaar).

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Uitwerken van een beleidskader (miv protectieve maatregelen) voor de bescherming en het herstel van veengebieden 

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.