Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep water- en droogtetoets

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: februari 2021 - afgerond: maart 2023)


picto projectleider

projectleider en projectsecretaris

projectleider: Bram Vogels (VMM)

projectsecretaris: Maarten Vandecasteele (VMM)


doelstellingen projectgroep

doelstellingen

De projectgroep werkte aan een meer integrale watertoets, waarbij klimaatverandering en droogte een inherent onderdeel zijn van de beoordeling. Om tot een verruimde water- en droogtetoets te kunnen komen, waren aanpassingen nodig aan de regelgeving en aan de richtlijnen voor advies- en vergunningverleners en opleidingen voor alle betrokkenen. Zo werkte de projectgroep o.m. aan een aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater.


picto realisaties

realisaties

Organisatie van workshops klimaatbestendige watertoets. (voorjaar 2021) 

Doorlichting van de regelgeving met voorstellen van aanpassing om meer rekening te houden met klimaatverandering en droogte > voorstel aanpassing van het meldingen- en vrijstellingenbesluit. (CIW 30 juni 2021)

Uitwerking voorstel aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater. (CIW 1 juni 2022)

De aanpassingen aan de watertoets werden op 25 november 2022 goedgekeurd door de Vlaamse Regering..

Organisatie van provinciale infosessies 'vernieuwde watertoets en informatieplicht’ (december 2022)

Uitwerken van tools die de richtlijnen ondersteunen en beter toepasbaar maken (rekentools, watertoets-instrument, richtlijnen, handleidingen, good practices, …)

Opleiding van actoren over de aangescherpte richtlijnen.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


picto in ontwikkeling

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

zie projectgroep 'verdere uitrol van de GSV hemelwater'

  

  

watertoets

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.