Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep herwerking code van goede praktijk rioleringen

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: oktober 2022)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Geert Wellens (AQFin)

  


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De huidige Code van Goede Praktijk voor Rioleringen dateert van 2012. Ondertussen zijn nieuwe inzichten verworven ihkv het beheer van afval- en hemelwater, zijn nieuwe technologieën beschikbaar en werden flankerende wetgeving en beleid bijgestuurd. Hierdoor dringt een actualisatie van de code zich op. In eerste instantie omwille van afstemming met de nieuwe GSV hemelwater. In tweede orde zullen ook andere hoofdstukken van de code gescreend worden en aangepast waar nodig.


realisaties van de projectgroep

realisaties

De projectgroep werkt in in eerste fase aan eerste voorstel voor herwerking van hoofdstuk 3 (bronmaatregelen) van de CvGP rioleringen (nog niet beschikbaar).

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Het actualiseren van de Code van Goede praktijk rioleringen. De aanpassingen gebeuren gefaseerd, waarbij in eerste instantie hoofdstuk 3 wordt aangepakt (bronmaatregelen) en vervolgens de hoofdstukken 8 & 9 (asset management). Daarna komen ook de andere delen van de code aan bod.

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

Code van Goede Praktijk voor rioleringssystemen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.