Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep uitrol nieuwe GSV hemelwater

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: januari 2023 - afgerond: oktober 2023)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Dimitri Muylle (VMM)

projectsecretaris: Silvia De Nolf (NAV)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Om te beantwoorden aan het veranderende klimaat heeft de Vlaamse Regering op 10 februari 2023 een nieuwe stedenbouwkundige verordening voor hemelwater goedgekeurd. De verordening treedt in werking op 2 oktober 2023. Het basisidee is dat elke druppel telt. De nieuwe verordening omvat het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten; de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen; de verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen; een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening; een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten; en de mogelijkheid om verplichtingen rond hemelwater collectief op te nemen. In de nieuwe hemelwaterverordening staan algemene richtlijnen die niet voor alle situaties uit de praktijk toepasbaar zijn.

Daarom wordt er (net zoals bij de hemelwaterverordening van 2013) een technisch achtergronddocument opgemaakt waarin voor die specifieke gevallen wordt beschreven op welke manier de hemelwaterverordening van toepassing is.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Het technisch achtergronddocument bij de vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) hemelwater

Communicatiemateriaal en opleidingsmomenten mbt de vernieuwde GSV hemelwater

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

    

 Technisch achtergronddocument GSV hemelwater

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.