Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep hemelwater- en droogteplannen

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: december 2020 - afgerond: januari 2022)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Kathleen Van Dorslaer (VVP)

projectsecretaris: Dieter Brems en Els Defillet (VVP)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Een hemelwaterplan geeft op niveau van een gemeente een gebiedsdekkende visie over hoe er met het hemelwater afkomstig van verharde en onverharde oppervlaktes moet omgegaan worden. Het plan kan belangrijke handvatten aanreiken voor de aanpak van zowel waterschaarste als wateroverlast. De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de projectgroep een blauwdruk uitgewerkt. Ook de koppeling van watergerelateerde subsidies aan het beschikken over een dergelijk plan is bekeken.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Het uitwerken van de blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen en een goedkeuringsprocedure. (CIW 30 juni 2021 en CIW 15 december 2021). 

Een communicatie over de blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

  

hemelwater- en droogteplannen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.