Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep natte natuur

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel werkzaam

(start: oktober 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Erwin De Meyer (ANB)

 


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Onder meer via projectoproepen in het kader van de Blue Deal wil de Vlaamse overheid natte natuur (moerassen, veengebieden, vochtige graslanden in valleien en polders, …) herstellen en realiseren. De projectgroep begeleidt de afstemming van projectoproepen voor natte natuur en werkt aan een beleidskader voor de selectie van toekomstige projecten natte natuur.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Afsteming van de diverse projectoproepen natte natuur ikv de Blue Deal

Lijst van projecten natte natuur die samen met één of meerdere waterbeheerders kunnen uitgevoerd worden

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2023


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

Het uitwerken van een beleidskader/strategie voor toekomstige projecten natte natuur

Het uitwerken van optimalisatievoorstellen voor de juridische knelpunten die de realisatie natte natuurprojecten bemoeilijken

zie ook voorziene outputs CIW Werkprogramma 2024


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.