Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep infiltratiebonus

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: juni 2021 - afgerond: maart 2022)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Wendy Francken (VLARIO)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

In nog (te) veel gevallen vloeit het regenwater samen met het afvalwater naar de riolering. Een infiltratiebonus, als instrument om op de waterfactuur de kosten voor de afvoer van het regenwater af te splitsten van de kosten voor de afvoer en zuivering van het afvalwater, kan een mogelijk instrument zijn om burgers en bedrijven die op dit punt inspanningen doen of gedaan hebben, te belonen. In uitvoering van de Blue Deal onderzocht de projectgroep de haalbaarheid en randvoorwaarden om een infiltratiebonus in te voeren.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Het analyseren van de randvoorwaarden, mogelijke instrumenten, afweging van instrumenten, kosten en baten van het invoeren van een infiltratiebonus. (CIW 16 maart 2022)

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.