Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2016 - Terugblik op geslaagde Dijle-Zennedag
Op 14 december werd onder grote belangstelling de eerste Dijle-Zennedag georganiseerd met als thema 'integrale projecten'.
Dec. 2016 - Chap’eau voor de IJse
Zondag 25 september stond de IJse volop in de belangstelling tijdens de derde editie van Chap’eau in Overijse. De IJse stroomde er vele jaren onder de grond, maar is nu weer prominent aanwezig in de dorpskern. Dankzij haar goede waterkwaliteit is de IJse in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als speerpuntgebied. Een goede watertoestand in 2021 is er haalbaar.
Dec. 2016 - Welkom op de Dijle-Zennedag
Er beweegt heel wat op het vlak van waterbeheer in het Dijle-Zennebekken. Op 14 december kan iedereen die betrokken is bij het waterbeheer in het Dijle-Zennebekken kennis maken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking, nieuwe ontwikkelingen en enkele realisaties op het terrein. U komt toch ook?

Ook in deze sectie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.