Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - De Vunt opnieuw zichtbaar in Leuven

De Vunt die jarenlang ondergronds door Leuven stroomde, is opnieuw zichtbaar in de stad. Na het openleggen van de Dijle en de Voer werkten de VMM, KU Leuven en de stad Leuven ook hier samen aan het herwaarderen van waterlopen in de stadskern. Het project werd in mei 2016 officieel ingehuldigd en toont aan dat water een plaats verdient in de publieke ruimte.

De Vunt vertrekt aan het verdeelwerk Dijle-Vunt in de Karel van Lotharingenstraat. Vanaf daar stroomde ze jarenlang ondergronds door Leuven.  Bij hoogwater wordt een deel van het Dijlewater via de Vunt afgevoerd. Tot voor kort gebeurde dit ondergronds. Toen de overwelving bij verbouwingswerken aan de Rega-school tot studentenresidentie verzakte, beslisten de  Vlaamse Milieumaatschappij, de KU Leuven en de stad Leuven om de Vunt daar terug open te leggen. Aan de trappen langs de Vunt is het nu aangenaam vertoeven.

   Nieuwsbrief, november 2016

Water in de stad, veel pluspunten

Het openleggen van de Vunt is een voorbeeld van hoe één project tot een ander leidt. VMM benutte de mogelijkheid om de Vunt ter hoogte van de residentie terug open te leggen. Water in de stad werkt verkoelend en voorkomt hitte-eilandeffecten. De trappen doen dienst als waterberging bij hoge waterstanden en vermijden op die manier wateroverlast. Tegelijkertijd is een aangename omgeving gecreëerd die door omwonenden en studenten gretig gebruikt wordt als rust- en ontmoetingsplaats.

Dit project realiseert de visie van het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken om waterlopen opnieuw een prominente plaats te geven in het stadscentrum van Leuven. Het geeft uitvoering aan actie 8A_E_280 'Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven'.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.