Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Slimme sluis Zennegat zorgt voor waterberging en natuur

Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat. Met de inwerkingtreding van het overstromingsgebied Zennegat op 22 juni 2017, is een gecontroleerd overstromingsgebied van 65 hectare met gereduceerd getij gecreëerd.

Langs een gecombineerde in- en uitwateringssluis stroomt een kleine hoeveelheid Dijlewater twee keer per dag het gebied binnen. Zo ontstaat een drassig gebied, met zeldzame zoetwaterslikken en -schorren.GOG Zennegat

Overstroomt de Dijle, dan kan het Zennegat grote hoeveelheden water bergen. Dat zal meerdere keren per jaar gebeuren. Bij stormtij worden hoge waterpeilen afgetopt door een overloopdijk. Een ringdijk rond het gebied beschermt het achterland. Als de storm is gaan liggen, voert de sluis het water weer af naar de Dijle. Meer info is te vinden op de projectsite.

De werken aan de drie andere deelprojecten van het sigmaproject Dijlemonding (Grote vijver Zuid en Noord en Tien Vierendelen) zijn nog lopende.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.