Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Integraal project voor de Laan opgestart

In het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde is de Laan aangeduid als speerpuntgebied. Als we voldoende investeren in de waterloop en zijn afstroomgebied is de goede toestand er haalbaar tegen 2021. Een goede samenwerking binnen Vlaanderen en met Wallonië zijn hierbij essentieel. Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken trekt alvast aan de kar en startte een integraal project op.

 

De Laan is een mooi meanderende rivier die grotendeels door natuur- en bosgebied in Overijse en Huldenberg stroomt. Sinds de sanering van het vismigratieknelpunt aan de molen van Terlanen kunnen vissen er ook vrij bewegen. Erosie en nutriënten vanuit de zijlopen, vervuiling die via de E411  in de Laan afstroomt en enkele huishoudelijke lozingen zijn de belangrijkste hindernissen voor de goede toestand.      Foto nieuwsbrief, november 2016

Meer samenwerking in Vlaanderen

In juni 2016 bracht het bekkensecretariaat alle betrokkenen voor de eerste keer samen in het integraal project voor de Laan. In overleg worden de knelpunten gedetecteerd en worden concrete actiepunten opgelijst. Door de verschillende acties op elkaar af te stemmen en de inspanningen te bundelen, krijgen we win-wins en boeken we sneller vooruitgang.

Overleg met Wallonië

De Laan ontspringt in Wallonië en een groot deel van het afstroomgebied bevindt zich daar. Op 30 september werd voor een eerste keer met Wallonië samen gezeten in het kader van het integraal project voor de Laan. De kwaliteit van de Laan aan beide zijden van de taalgrens werd besproken, de geplande acties werden overlopen en specifieke knelpunten werden verder bekeken en uitgeklaard.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.