Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Chap’eau voor de IJse

Zondag 25 september stond de IJse volop in de belangstelling tijdens de derde editie van Chap’eau in Overijse. De IJse stroomde er vele jaren onder de grond, maar is nu weer prominent aanwezig in de dorpskern. Dankzij haar goede waterkwaliteit is de IJse in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als speerpuntgebied. Een goede watertoestand in 2021 is er haalbaar.

Op het Stationsplein van Overijse langs de IJse - waar de provincie Vlaams Brabant in 2013 de waterloop terug zichtbaar maakte - was er op 25 september van alles te beleven tijdens de derde editie van Chap'eau, een initiatief van Aquafin. Ook het bekkensecretariaat was aanwezig en stelde er het integraal project voor de IJse voor.

Samen investeren in een goede watertoestand

In het integraal project IJse brengt het bekkensecretariaat alle partners samen om het afstroomgebied van de IJse op een integrale manier te benaderen. Thema's die er op tafel liggen, zijn de aanpak van de overstortwerking, de sanering van de afstroom van de autosnelwegen, erosiebestrijding en structuurherstel. Door knelpunten en opportuniteiten samen te bespreken en initiatieven beter op elkaar af te stemmen, komen we tot win-winsituaties en een snellere uitvoering op het terrein. Meer informatie over het integraal project voor de IJse leest u in de nieuwsbrief van januari 2016.

 

Foto Peter Maris

IJse ter hoogte van Margijsbos

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.