Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Visie voor herstel Grote Laak enthousiast onthaald

Eind 2016 schaarden de verschillende partners zich na jarenlang studiewerk en overleg achter één gedragen visie voor de Demer- en Laakvallei. Dit voorjaar werd de visie voorgesteld tijdens drie drukbezochte infomarkten in Werchter, Aarschot en Zichem. Dat ook het herstel van de Grote Laak in de visie geïntegreerd is, kon op veel enthousiasme rekenen.

Nieuwsbrief, juli 2017Vol enthousiasme kwamen de partners, waaronder het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken, eind 2016 naar buiten met de integrale visie voor de Demer- en Laakvallei. De brede waaier aan doelstellingen en ambities voor natuur, water, landbouw en recreatie, zorgde ook bij de inwoners voor heel wat positieve reacties.

De integratie van de Grote Laak in de visie werd zeer positief onthaald. Vele bewoners kijken met een nostalgische blik terug naar de Laak, die nog niet zo heel lang geleden welig tierde van het leven en in Aarschot voor een publieke zwemplaats zorgde. Vandaag is de Laak veel van zijn charmes verloren, o.a. door sluikstorten en vervuiling.. 

Een nieuwe toekomst voor de Grote Laak

Afgesneden van zijn natuurlijke waterafvoer

 Oorspronkelijk was de Laak een waterloop die zich ter hoogte van Bekaf in Aarschot van de Demer afsplitste om 15 km verder in Ninde (Tremelo) in de Dijle uit te monden.

Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer en de aanleg van de oostelijke ring rond Aarschot raakte de Laak in de jaren 70 haar natuurlijke wateraanvoer kwijt. Sindsdien wordt ze enkel nog gevoed door afval- en regenwater. Bovendien gingen ook de natuurwaarden van de vallei er sterk op achteruit.

De waterhuishouding herstellen

De wateraanvoer vanuit de Demer naar de Grote Laak wordt nu op twee plaatsen hersteld: net stroomopwaarts van Aarschot en net stroomafwaarts van de westelijke Ring. Dat herstel van de waterhuishouding is een eerste stap richting het verder versterken van de Laak als blauwgroen lint doorheen Aarschot.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.