Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Life Belini van start

Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.

Dankzij de Europese subsidies voor dit project kunnen een aantal maatregelen in het Dijle-Zennebekken versneld tot uitvoering komen, onder meer in het speerpuntgebied van de IJse.

Vlaanderen, Brussel en Wallonië investeren Nieuwsbrief, juli 2017samen met Europa fors in gezondere waterlopen in het Dijle-Zennebekken en het Demerbekken. Hiervoor maken ze samen 18 miljoen euro extra vrij, gespreid over de komende 10 jaar. Meer dan de helft van dat bedrag (9,7 miljoen) komt van de Europese Commissie, die eind 2016 haar goedkeuring aan het project gaf.

Acht partners nemen deel aan dit project: de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen & Zeekanaal, Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie. VMM coördineert.

Waterkwaliteit, structuurherstel en natuurlijke waterberging

Het project omvat een groot aantal acties en zet in op een betere waterkwaliteit, een betere structuurkwaliteit en meer natuurlijke waterberging:

  • Een eerste groep acties focust op het terugdringen van de watervervuiling. Voorbeelden van acties zijn het aanpakken van drie belangrijke overstorten op de Zenne in Brussel, de behandeling van vervuild afspoelend regenwater van de autosnelwegen, de gerichte aanpak van nitraatvervuiling vanuit de landbouw en anti-erosiemaatregelen in strategische gebieden (o.a. in de valleien van Zuunbeek, Laan, IJse en Voer). 
  • In een tweede groep acties wordt gewerkt aan een betere structuurkwaliteit van de waterlopen, door het openleggen van de Dijle, in het centrum van Leuven, gecombineerd met de aanpak van een vismigratieknelpunt, van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw  en van de Zenne in Brussel. Ook de landinrichtingsprojecten van VLM in de Maalbeekvallei, de Molenbeekvallei en de IJsevallei zijn hiervan mooie voorbeelden.
  • Een laatste reeks acties zet in op het herstel van de natuurlijke waterbergingscapaciteit, met de aanleg van natuurlijke wachtbekkens op de Zenne en haar zijlopen in Wallonië, en het aansluiten van een oude meander op de Demer. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.