Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld

Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

 

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende plandelen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebieden van Schelde en Maas, zijn er bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen. Het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken focust op het waterbeleid in het bekken en bevat acties voor de oppervlaktewaterlichamen in het bekken.


cover_bsd_DZBekkenspecifieke deel trekt de kaart van gebiedsgerichte werking

De goede kwaliteit van onze oppervlaktewaterlichamen pakken we stap voor stap aan. In het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken zijn 2 speerpuntgebieden en 11 aandachtsgebieden aangeduid. De komende jaren staan hier heel wat initiatieven op stapel om de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water te halen.

We hebben de ambitie om door gerichte inspanningen de goede toestand in de speerpuntgebieden IJse en Laan in 2021 te bereiken. In de aandachtsgebieden - Dijle I, II, V en VI, Getijdedijle & Getijdezenne, Weesbeek, Leibeek-Laakbeek, Zuunbeek, Voer, Woluwe en Nethen - wordt naar een goede waterkwaliteit in 2027 gestreefd of is een sterke lokale dynamiek aanwezig om acties uit te voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand. Daarnaast blijven we ook in de andere gebieden van het bekken investeren om de waterkwaliteit te verbeteren en het overstromingsrisico te verminderen.

De visie en de geplande acties voor elk van deze gebieden kunt u nalezen in het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken. U vindt het in de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina.

Samen voor een goede watertoestand

Om de doelstellingen te kunnen halen, is de medewerking van alle betrokken actoren een absolute noodzaak. Het bekkensecretariaat brengt alle partners bij elkaar om samen aan een goede waterkwaliteit en een hogere waterveiligheid te werken.

Meer informatie over de stroomgebiedbeheerplannen en de plannen zelf vindt u in de rubriek stroomgebiedbeheerplannen. Op de website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be, vindt u de overwegingsdocumenten waarin u kunt nagaan op welke manier opmerkingen en adviezen uit het openbaar onderzoek in overweging genomen werden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.