Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek
De Vleterbeek, de bovenloop van de Poperingevaart, heeft tussen Havermuis (in Poperinge) en Abele (aan de grens met Frankijk) nog een meanderende loop en vrij goede structuurkwaliteit. Het moet haalbaar zijn om er op termijn een goede watertoestand te halen.
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken
In (delen van) de signaalgebieden Oostende Gouwelozekreek, Poperinge Roesbrugge, Diksmuide Handzamevaart en Lichtervelde, Molenlaan - Margarethalaan is het overstromingsrisico zo hoog dat de Vlaamse Regering eerder al besliste om de gebieden te herbestemmen.
Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker
Verschillende (Europese) subsidieprogramma’s dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit in het IJzerbekken. Ze zetten in op de aanpak van nutriënten en bestrijdingsmiddelen, zoeken oplossingen voor de erosie of sporen watergebruikers aan om samen uitdagingen zoals waterkwaliteit en verzilting efficiënter aan te pakken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.