Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2017 - Masterplan Signaalgebied en campus Diepenbeek
Het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek combineert de plannen voor de verdere uitbouw van de universiteitscampus tot een eco-campus met ruimte voor waterberging. Het plan geeft hiermee ook invulling aan de beslissing van de Vlaamse Regering voor het gelijknamige signaalgebied.
Dec. 2017 - Inrichtingsplan Slagmolen in Genk goedgekeurd
Op 22 juni 2017 keurde minister Joke Schauvliege het inrichtingsplan voor het gebied Slagmolen in Genk goed. Doel is om de omgeving van de Slagmolen in te richten als een aantrekkelijke toegangspoort tot De Maten en De Wijers en de watertoevoer naar De Maten te verbeteren. Hiervoor wordt de Schabeek heraangelegd als een meanderende waterloop met doorstroommoeras.
Dec. 2017 - Nieuwe Stiemervallei verbindt Genk
Genk wil de Stiemervallei herwaarderen tot een blauwgroene ader door de stad. Ze werkt daarvoor, samen met heel wat partners, aan een masterplan voor de Stiemervallei.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid