Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > In de kijker

In de kijker

Juli 2017 - Slimme sluis Zennegat zorgt voor waterberging en natuur
Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat. Met de inwerkingtreding van het overstromingsgebied Zennegat op 22 juni 2017, is een gecontroleerd overstromingsgebied van 65 hectare met gereduceerd getij gecreëerd.
Juli 2017 - Life Belini van start
Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.
Juli 2017 - Nieuw grensoverschrijdend wateroverleg voor de Zenne
Van bron tot monding doorkruist de Zenne de drie gewesten. Overleg tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse administraties over de Zenne is dan ook zeer belangrijk.

Ook in deze sectie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.