Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Over de IJse - het openleggen van de IJse in Overijse

'Over de IJse - het openleggen van de IJse in Overijse' - Sylvie Laenen, Atelier JPLX (13 MB)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.