Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Okt. 2011 - Vlaamse Regering wijzigt watertoets
De Vlaamse Regering wijzigt een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets.
Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid
In oktober lanceerde de CIW haar nieuwe website www.integraalwaterbeleid.be.
Juli 2011 - Resolutie Vlaams Parlement wateroverlast sluit aan bij aanbevelingen CIW
Op 7 juli nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter te vermijden.
Juli 2011 - Communicatieplan voor vernieuwde watertoets
De voorbije maanden nam de CIW een aantal initiatieven om de watertoets te vereenvoudigen en te versterken.
Juli 2011 - CIW levert insteek voor Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid