Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2018 - Prioritaire acties voor integraal project Herk en Mombeek
Op 7 juni 2018 besprak de stuurgroep van het integraal project 'Herk en Mombeek' de aanpak van de prioritaire acties, die het speerpuntgebied Mombeek en het aandachtsgebied Herk naar een goede watertoestand moeten leiden.
Dec. 2018 - Hermeanderingsproject Batsheerse Beemd
Opnieuw is een hermeanderingsproject uitgevoerd binnen het Integraal Project Herk en Mombeek. Het structuurherstel in de Grondelingenbeek, één van de acties van het stroomgebiedbeheerplan, kwam tot stand in een samenwerking tussen de gemeenten Heers en Sint-Truiden, de provincie Limburg, Natuurpunt, Wildbeheerseenheid De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
Terugblik op 5de Demerdag: waterplatform voor DE WIJERS
De vijfde Demerdag op 14 december 2018 kon op grote belangstelling rekenen. Een honderdtal geïnteresseerden kreeg er toelichting bij de gebiedsgerichte aanpak van water in De Wijers.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid