Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'
Met deze infokrant informeren wij u over de projecten binnen de vallei van de Kleine Nete van het Albertkanaal tot Lier en de lopende acties binnen het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak.
Feest in de Netevallei, 22 september
Op zondag 22 september 2019 kan jong en oud op allerlei manieren de kronkelende Nete ontdekken. Dit jaar wordt onder andere het strategisch project voor de Netevallei feestelijk in de kijker gezet, met animatie en activiteiten op en naast het water.
Apr. 2019 - Coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen gaat op zoek naar structurele maatregelen
De historische, aanhoudende droogte van afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen. In de provincie Antwerpen gebeurde het crisisoverleg binnen de coördinatiegroep droogte en waterschaarste.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.