Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2018 - Aanpak overstromingen en waterkwaliteit gaan hand in hand in Hoenshoven
De nieuwe overstromingszone van de provincie Limburg langs de Herk in Hoenshoven (Borgloon) is een mooi voorbeeld van integraal waterbeheer. Het project draagt niet alleen bij aan de aanpak van wateroverlast. Ook de structuurkwaliteit van de Herk werd in het kader van dit project aangepakt.
Dec. 2017 - Masterplan Signaalgebied en campus Diepenbeek
Het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek combineert de plannen voor de verdere uitbouw van de universiteitscampus tot een eco-campus met ruimte voor waterberging. Het plan geeft hiermee ook invulling aan de beslissing van de Vlaamse Regering voor het gelijknamige signaalgebied.
Dec. 2017 - Inrichtingsplan Slagmolen in Genk goedgekeurd
Op 22 juni 2017 keurde minister Joke Schauvliege het inrichtingsplan voor het gebied Slagmolen in Genk goed. Doel is om de omgeving van de Slagmolen in te richten als een aantrekkelijke toegangspoort tot De Maten en De Wijers en de watertoevoer naar De Maten te verbeteren. Hiervoor wordt de Schabeek heraangelegd als een meanderende waterloop met doorstroommoeras.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.