Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door
De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.
Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer
In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.
Dec. 2018 - Prioritaire acties voor integraal project Herk en Mombeek
Op 7 juni 2018 besprak de stuurgroep van het integraal project 'Herk en Mombeek' de aanpak van de prioritaire acties, die het speerpuntgebied Mombeek en het aandachtsgebied Herk naar een goede watertoestand moeten leiden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.