Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2021 - Renovatie Grote Steunbeer in Diest
In 2021 start de VMM met de renovatie van de stuwconstructie ‘Grote Steunbeer’ aan de Saspoort in Diest. Een belangrijk project voor het Demerbekken.
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Dec. 2019 - Integraal Project Herk & Mombeek: labo voor samenwerking
Al sinds 2011 trekken het bekkensecretariaat van het Demerbekken en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren samen het integraal project 'Herk en Mombeek’.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.