Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Mei 2019 - Eerste Demermeander geopend
Sinds april 2019 stroomt er opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de eerste van een 30-tal historische meanders die de komende jaren terug aangesloten worden aan de Demer. Een historisch moment.
Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door
De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.
Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer
In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid