Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur
De vergadering van het bekkenbestuur stond in het teken van maatregelen bij droogte, het wateruitvoeringsprogramma 2018, de waterbeleidsnota en terugkoppeling over gebiedspecifieke acties.
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.