Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!
Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.
Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas
In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.
Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw
Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid