Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

 Titel   Type 
Dec. 2020 - Vuilvangers gaan de strijd aan tegen zwerfvuil in onze rivieren Nieuwsbericht
Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart Nieuwsbericht
Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek Nieuwsbericht

Ook in deze sectie

24/9: Chap’eau 2017 aan de Warmbeek: een geslaagde editie!
Voor de 4e editie van Chap’eau koos Aquafin voor één van de eerste speerpuntgebieden en zuiverste rivieren in Vlaanderen, nl. de Warmbeek in Noord-Limburg. Het lopende integraal project Warmbeek en het in 2016 opgestarte interregproject IMPAKT waren hierbij mee doorslaggevend.
Chap’Eau voor de Warmbeek!
Graag nodigen we iedereen uit voor Chap'Eau aan de Warmbeek op zondag 24 september 2017. Het betreft een gevarieerde en familiale happening aan de oevers van één van onze mooiste rivieren. Een event waar we als bekkensecretariaat graag aan meewerken.
Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel
Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal in 2021 resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.