Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker > Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Brugse Polders gepubliceerd
Navigatie

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Brugse Polders gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel bekken Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid