Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Aug. 2017 - Platbodem in Zichem vormt eerste Demerbaken
Op 7 juni 2017 ging een unieke platbodem ‘voor anker’ aan De Hemmekes in Zichem. Het is het eerste van vijf bakens langs de Demer. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland zetten met het project ‘Ontmoet de Demer’ de unieke troeven van de Demervallei in de kijker.
Aug. 2017 - Life Bellini maakt aansluiting eerste Demermeander mogelijk
Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.
Aug. 2017 - Prioriteiten bepalen voor Munsterbeek en Demer I
De Munsterbeek en de Demer stroomopwaarts van de monding van de Stiemerbeek beschikken over een vrij goede fysico-chemische kwaliteit. In de zijlopen van de Munsterbeek komt zelfs de Europees beschermde beekprik voor.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid