Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Aug. 2017 - Platbodem in Zichem vormt eerste Demerbaken
Op 7 juni 2017 ging een unieke platbodem ‘voor anker’ aan De Hemmekes in Zichem. Het is het eerste van vijf bakens langs de Demer. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland zetten met het project ‘Ontmoet de Demer’ de unieke troeven van de Demervallei in de kijker.
Aug. 2017 - Life Bellini maakt aansluiting eerste Demermeander mogelijk
Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.
Aug. 2017 - Prioriteiten bepalen voor Munsterbeek en Demer I
De Munsterbeek en de Demer stroomopwaarts van de monding van de Stiemerbeek beschikken over een vrij goede fysico-chemische kwaliteit. In de zijlopen van de Munsterbeek komt zelfs de Europees beschermde beekprik voor.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.